Harko Kloeze
volgt Eva op

Harko Kloeze volgt Eva Hekkenberg op als projectdirecteur van Bajes Kwartier.
Wat wil hij komend jaar realiseren? En hoe hoopt hij dat de wijk er over vijf jaar uitziet?