Duurzaam wonen

Groen, duurzaam en energiezuinig

De Houttuin heeft niet voor niets deze naam. In het gebied is er veel aandacht voor de biodiversiteit. Maar ook in je appartement zelf staan duurzaamheid, energiezuinigheid en comfort voorop.

Duurzaam en energiezuinig

Je nieuwbouwwoning is zeer energiezuinig met een standaard energieverbruik dat overeenkomt met energielabel A+++. De appartementen zijn gasloos en hebben een hoge isolatiewaarde (maximaal EPC 0,4). De appartementen zijn aangesloten op een centraal leidingnet waarmee zeer lage temperatuur warmte en koude wordt geleverd ten behoeve van de warmtepomp in het appartement. Deze warmte en koude wordt onttrokken uit een warmte-koudeopslag (WKO) systeem. Daarnaast zijn de appartementen voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem met Warmte Terug Winning (WTW) en het duurzame vloerverwarmingssysteem is comfortabel en gezond. Zo is er minder stofcirculatie en een aangename warmteafgifte.

ESCo De appartementen in dit project zijn aangesloten op een centraal leidingnet waarmee met zeer lage temperatuur warmte en koude wordt geleverd ten behoeve van de warmtepomp in het appartement. Deze warmte en koude wordt onttrokken uit een warmte-koudeopslag (WKO) systeem. Het centrale leidingnet waarop de warmtepomp is aangesloten is eigendom van een ESCo (Energy Service Company). Deze ESCo draagt zorg voor de exploitatie van het centrale leidingnet gedurende een vastgestelde exploitatieperiode. Voor de aansluiting op dit leidingnet betaal je een vastrecht aan de ESCo. Ook de warmtepomp met voorraadvat is eigendom van een ESCo. De ESCo verhuurt deze installatie aan jou gedurende de exploitatieperiode. Hoe werkt een warmte-koudeopslag? In de zomer is er relatief veel warmte aanwezig die in de winter pas nodig is. En andersom: 's winters is er veel koude die 's zomers goed gebruikt kan worden. Door opslag van warmte en koude worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van water in zandlagen diep in de bodem. In geboorde bronnen wordt in de zomer warmte en in de winter koude opgeslagen. Op het moment dat het nodig is, wordt het water omhoog gepompt. De onttrokken energie uit een warmte-koudeopslag (wko) wordt bronenergie genoemd. Wat doet een warmtepomp? Ieder appartement heeft een eigen warmtepomp. Deze kan de temperatuur van de geleverde bronwarmte 'oppompen' tot het geschikt is voor verwarmen of koelen. Elk appartement wordt, in plaats van met een cv-ketel, dus uitgerust met een warmtepomp. Een gasaansluiting is hiermee overbodig geworden. In de afleverset zit een warmtemeter die het werkelijk verbruik in het appartement meet. Als bewoner betaal je een jaarlijkse vergoeding (vastrecht) voor de aansluiting & de levering van bronenergie en een huurbedrag voor de warmtepomp. In het huurbedrag is ook all-in service & onderhoud inbegrepen. Deze kosten worden maandelijks in rekening gebracht en zullen bij start verkoop bekend zijn. Je bent niet afhankelijk van de (stijgende) gasprijzen. Je moet zelf zorgdragen voor het onderhoud van de binnenhuisinstallatie, zoals vloerverwarming, warmteleidingen, naregelingen, kranen en thermostaten.

Comfort en gemak

Klussen is voorlopig niet nodig. Jouw nieuwe appartement is gebouwd met duurzame materialen, waardoor de komende jaren geen onderhoud nodig is. Daarnaast is je appartement goed geïsoleerd, waardoor hitte, koude en geluid minder van invloed zijn op jouw woongenot. Wil je van je nieuwe appartement in De Houttuin echt een thuis maken? Maak dan een afspraak met de woonadviseur en bespreek jouw wensen voor meer- of minderwerk.

Veiligheid en zekerheid

De Houttuin is gebouwd volgens de modernste veiligheidseisen en het hang- en sluitwerk voldoet aan inbraakwerendheid klasse 2 conform het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Daarnaast wordt er gebouwd met SWK garantie. Je weet dus zeker dat je huis altijd af wordt gebouwd en bij eventuele gebreken kun je (in het algemeen zes jaar, bij ernstige fouten tien jaar) een beroep doen op de garantie.