BUITENGEWOON GROEN

De stad Almere investeert doelbewust in kwaliteit, aldus Almere 2.0: “tot een stad waar inwoners trots op zijn, met plezier leven en zich naar hartenlust kunnen ontplooien.” De aandacht voor groen en water in de directe nabijheid geldt bij uitstek voor een wijk als Larense Veld, die grenst aan de stadsbossen van Almere, een natuur- en recreatiegebied dat zich kenmerkt door kreken, moerasgebieden, velden en bos.