De architect aan het woord

Als architect is het toch uitzonderlijk om een groot ontwerp als De Laren in samenhang te mogen ontwikkelen. Het is om heel veel redenen een uniek project, maar vooral omdat deze nieuwbouw wordt ingepast in bestaand groen, dat is vrijwel nooit het geval. Ook het derde veld ligt uiteraard tussen het Kromslootpark en het Beginbos. Toch heeft deze plek nog een uniek extra: het grenst aan een archeologische vindplaats. De gemeente Almere heeft daarmee rekening gehouden bij de verkaveling en ook in de uitvoering hebben we referenties aan de oervorm van het gebied meegenomen in de ontwerpen.

We blijven trouw aan de identiteit van het concept. Het laatste veld past dan ook naadloos in de eenheid van dit woonproject: parkachtig landschap van sfeervolle woningen die geïnspireerd zijn op de traditie van Berlage. Een sterke mix van samenhangende woontypen, met een grote variatie in kapvormen, erkers en dakkapellen. In het totale ensemble zijn er kleine accenten, zoals horizontale belijning, opvallende dakoverstekken, luifels en hoge kolomramen. De klassieke plinten zijn in dit veld achterwege gelaten. Duurzame woningen, op ruime kavels met zonnige tuinen. Het parkeren is wederom zoveel mogelijk aan het oog onttrokken en ook nu wordt de wijk omzoomd door de kenmerkende erfafscheidingen.

Het kleurbeeld van de fases 1 en 2 was respectievelijk licht en zachtgeel. In dit laatste veld is gewerkt met gemêleerd oranje en veel houttoepassingen. Een vette knipoog naar de aardse materialen uit de oertijd van dit grondgebied. De bestaande groenstructuur met kleinschalig straatbeeld is behouden, maar aan de opzet is een robuuste entree toegevoegd als herkenbare ontsluiting van dit nieuwe woongebied. De ‘poortwachters’ woningen onderscheiden zich onder andere door een plat dak en over de hoek doorlopende ramen. Veld C in Het Larense Veld past naadloos binnen de visie van Schippers Architecten. ‘Een huis wordt pas een thuis als het ruimte biedt om er onbelemmerd in te leven’. Woningen bouwen waarbij de gebruiker voorop staat. De stedenbouwkundigen van Almere hebben op een plezierige wijze meegedacht en ons de ruimte geboden om hier een bijzondere leefomgeving af te leveren met hoogwaardige, toekomstgerichte en flexibele woningen.

Ik wens u nog veel goede en plezierige jaren in uw nieuwe woonomgeving. Daniël Martina Architect Schippers Architecten BNA