Rijke historie

Van kasteeldorp tot moderne stad

IJsselstein dankt haar naam aan kasteel ‘Steyne aan de IJssel’ dat al in 1144 in de geschiedschriften wordt genoemd. In 1297 komt het kasteel in het bezit van Gijsbrecht van Amstel, die de plaats IJsselstein sticht. Onder hem groeit het kasteel met wat boerderijen uit tot een stad. Van het kasteel is alleen de Looierstoren, de hoofdtoren, bewaard gebleven. Rond 1330 krijgt IJsselstein stadsrechten. De stad heeft dan een belangrijke functie als marktplaats, in eerste instantie vooral voor het omringende agrarische gebied. De handelswaren worden met trekschuiten via de Hollandsche IJssel de stad binnengebracht. In de 19e eeuw floreren vooral de riet-, hout- en meubelindustrie in IJsselstein. Als het vervoer steeds vaker over de weg plaatsvindt en de binnenstad door uitbreiding lastiger te bereiken wordt, verhuizen steeds meer bedrijven naar de rand van de stad. Zo kunnen voormalige bedrijfsgronden in het hart van de stad een woonfunctie krijgen.

Rijke historie

Van kasteeldorp tot moderne stad

IJsselstein dankt haar naam aan kasteel ‘Steyne aan de IJssel’ dat al in 1144 in de geschiedschriften wordt genoemd. In 1297 komt het kasteel in het bezit van Gijsbrecht van Amstel, die de plaats IJsselstein sticht. Onder hem groeit het kasteel met wat boerderijen uit tot een stad. Van het kasteel is alleen de Looierstoren, de hoofdtoren, bewaard gebleven. Rond 1330 krijgt IJsselstein stadsrechten. De stad heeft dan een belangrijke functie als marktplaats, in eerste instantie vooral voor het omringende agrarische gebied. De handelswaren worden met trekschuiten via de Hollandsche IJssel de stad binnengebracht. In de 19e eeuw floreren vooral de riet-, hout- en meubelindustrie in IJsselstein. Als het vervoer steeds vaker over de weg plaatsvindt en de binnenstad door uitbreiding lastiger te bereiken wordt, verhuizen steeds meer bedrijven naar de rand van de stad. Zo kunnen voormalige bedrijfsgronden in het hart van de stad een woonfunctie krijgen.