De Architect

De woonbuurt Parkrijk ligt in de nieuwbouwwijk RijswijkBuiten en grenst aan het prachtige Wilhelminapark. Kenmerkend voor deze buurt zijn de verschillende woonsferen die gecreëerd zijn. Nabij het Wilhelminapark bijvoorbeeld, is de bebouwing losjes, omzoomd met veel groen, terwijl aan de zuidkant - richting de Laan van ’t Haantje- de huizen juist aaneengesloten zijn. Achter deze doorgaande straatwanden zijn kleinschalige binnengebieden ontworpen, die weer informeler van karakter zijn. Als architect tekenden wij de straatwanden, terwijl we voor de zogeheten binnengebieden de rol van coördinerend architect/supervisor hadden.


De inspiratiebron voor de stedenbouwkundige opzet van het plan is het Rijswijkse Leeuwendaal, een chique woonwijk van begin vorige eeuw, met statige, rijk gedetailleerde architectuur. Ons ontwerp heeft dezelfde rijkheid aan detaillering, maar is een moderne, eigentijdse versie van deze vroeg twintigste-eeuwse Haagse architectuurstijl.

De nadrukkelijke opgave voor wat betreft de straatwanden was om rijzige herenhuizen te ontwerpen, met een uitgesproken individuele uitstraling, waarbij ze gezamenlijk toch één geheel zouden moeten vormen. Nagenoeg geen enkele woning aan de straatwand is daarom hetzelfde; de verschillende woningtypes hebben elk een eigen gevelbeeld en karakteristiek. De plastiek van de gevel, die gedeeltelijk naar voren uitgebouwd is, valt daarbij in het bijzonder op, waardoor de uitstraling van individuele panden benadrukt wordt. Raamopeningen liggen diep in het gevelvlak, wat een robuust en luxe beeld geeft. De straatwanden zijn drie verdiepingen hoog, maar op de hoek van het plangebied was het belangrijk een vierlaagse woning te ontwerpen, als stedenbouwkundig accent.


Sommige woningen hebben verticale ramen, andere juist Franse balkons en de detaillering van de ramen verschilt ook per type. In het ontwerp zijn vier verschillende bakstenen gebruikt, die qua kleur verschillen maar wel familie van elkaar zijn in textuur en kleurnuance. Deze vier stenen zijn vervolgens in twee verschillende metselwerkverbanden en twee voegkleuren toegepast, zodat er maar liefst 16 baksteenvarianten voorkomen. Verder zijn incidenteel verbijzonderingen gemaakt, zoals terugliggend metselwerk en verticaal metselverband. Buiten dit alles heeft ieder woningtype zijn eigen, hedendaagse ornamentiek, zoals dakoverstekken, luifels, kaderelementen en kunststenen gevelbekleding. De kleurstelling van kozijnen is subtiel zodat de steen mooi tot z’n recht komt. Tenslotte is er veel aandacht voor de vormgeving van de tuinen en erfgrenzen. Achtertuinen hebben privacy door hoge groenschermen en voor- en zijtuinen zijn mooi beplant met diverse haag- en grassoorten.

Marc Bukman,
Steenhuis Bukman Architecten