Fin de Siècle

Een rijk gedecoreerde architectuurstijl

Singels, lanen en hofjes

Lanenrijk is een buurt met singels, lanen en hofjes en woningen in veel verschillende typen. De woningen worden gebouwd in de Fin de Siècle architectuur, een rijk gedecoreerde stijl met veel variëteit. Alle woningen in Lanenrijk zijn verschillend: bijvoorbeeld in kleuren van metselwerk of baksteen, donkere of lichte kozijnen, verdiepingshoogtes en verhoogde kappen.
Rijk gedecoreerd met veel variëteit

Erkers, loggia’s, veranda’s en serres

Kenmerkend voor de Fin de Siècle architectuurstijl zijn de binnen-buitenruimtes zoals erkers, loggia’s, veranda’s en serres. De stijl past goed bij de historische buitenplaatsen die je langs de Vecht tegenkomt. Rond de tijd van de industriële revolutie –eind negentiende, begin twintigste eeuw– werd deze stijl voor het eerst toegepast. Een welvarende tijd. Door de nieuwe stans- en zaagmachines werden mooie vormen en rijke decoraties mogelijk voor de minder rijken. Tot dan toe alleen weggelegd voor ‘the happy few’.


Chaletstijl

De opkomst van de Fin de Siècle stijl werd versneld, doordat men niet meer in de stad wilde wonen. Hier stonden alle woningen dicht op elkaar. Men wilde liever naar buiten. Letterlijk. Daarom zochten mensen steeds meer naar plekken buiten de stad waar grote vrijstaande huizen mogelijk waren. Er werd gebouwd in chalet-stijl, die refereert aan het wonen in de bergen. De erkers en serres zorgen ervoor dat je langer van de seizoenen kan genieten.
Je hebt al snel het gevoel
dat je ècht buìten woont